• Şirketimizin yükümlülüğü altındaki taahhütleri kararlaştırılan zamanda ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
  • Sürekli olarak müşteri memnuniyetini sağlamak ve arttırmak,
  • Oluşturulan kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli olarak arttırmak ve devamlılığını sağlamak,
  • Başarılı ve kesin çözümler üreterek çalışma alanımızda lider şirketlerden biri olmayı hedeflemek,
  • Hizmet kalitemizin tamamına direk etkiyebilecek tedarikçi performanslarını belirlemek ve dikkate almak,
  • Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyerek altyapımızı güncel tutmak ve güçlendirmek.
  • Kalite sistemi ile ilgili toplantılar gerçekleştirerek kalite sistemini geliştirerek sürdürmek,

PİMECCO bu hedeflerine ulaşmak amacıyla, tanımlayacağı kalite politikaları ve ISO 9001’de belirtilen gereksinimler doğrultusunda sistemler geliştirecek ve uygulayacaktır.